Nové nariadenie EU, poznáme pod názvom GDPR, dáva do rúk občanom veľa nástrojov, ako sa brániť prípadnému zneužitiu dát, a spracovávateľom osobných údajov naopak pridáva veľa nových povinností. Málokto ale vie, ako nové nariadenie dopadne na tých, ktorí osobné dáta spracovávajú dnes a denne, pretože to patrí k samej povahe ich práce: na novinárov. Podľa serveru Mediaguru a podľa Únie vydávateľov, ktorá združuje väčšinu českých denníkov i časopisov, nie sú ich vyhliadky v súvislosti s novou úpravou ochrany osobných údajov nijako ružové.

Únia vydavateľov sa v súvislosti s GDPR obáva predovšetkým dôsledkov pre investigatívnych novinárov. Kameň úrazu leží predovšetkým v českej právnej úprave, ktorá ani mesiac a pol pred účinnosťou nariadenia GDPR nie je dokončená a ktorá by mala spresňovať povinnosti v ochrane osobných údajov predovšetkým pre akademickú, literárnu a umeleckú činnosť, ale tiež pre novinársku obec. Únia vydávateľov už v roku 2017 spracovala vlastné pripomienky k vznikajúcemu zákonu – návrhy zákona, ktoré sa doposiaľ objavili, ale tie podľa Mediaguru reflektujú celkom nedostatočne.

A čo konkrétne by mohlo napríklad práve investigatívnych novinárov ohroziť? Príklad, informačnú povinnosť. Tá bude štandardne platiť napr. v prípade rozhovorov, v priebehu ktorých by novinári museli subjekt poučiť o totožnosti správcu získavaných dát a o účele spracovania. Komplikácie prichádzajú vo chvíli, kedy sa ukazuje, že podobne by novinári museli spravovať tiež tých, o ktorých zbierajú informácie bez ich vedomia, čo je samá podstata investigatívnych novinárov. Problémom môže byť i právo na prístup, zakotvené v nariadení GDPR – všetci, o ktorých novinári zbierajú informácie, by vďaka tomu mali právo zistiť tieto informácie v ich plnom rozsahu.

Slovami Vladana Rámiše z Mafry, ktorého Mediaguru cituje, že by tieto problémy vyriešilo ustanovenie, ktoré by v jasne daných prípadoch uprednostnilo slobodu prejavu pred právom na prístup k informáciám alebo informačnú povinnosť. Návrh, proti ktorému sa Únia vydavateľom vymedzuje, naproti tomu umožňuje spracovanie osobných údajov pre novinárske účely iba v prípade, že nie je v rozpore s oprávnenými záujmami subjektov údajov. Ale novinári sú striktne proti tomu, aby sa v podobných kontextoch ich záujmy so záujmami subjektov hodnotili – a navyše, tvrdia, je veľa termínov, ktorými návrh tieto záujmy definuje, právne neurčitá. Novinári zatiaľ zostávajú medzi skupinami, ktoré môže novo posilnená ochrana osobných údajov nepríjemne zasiahnuť.