Prednosti systému

Podrobné dátové mapovanie Vám poskytne kompletný a detailný prehľad o tom, kde všade a pri akých činnostiach osobné dáta zhromažďujete a ako dobre ich máte zabezpečené.
Aplikácia GDPRautomat Vám pomôže dať Vaše podnikanie do súladu s GDPR.

Prístup do online aplikácie GDPR automatu získate na celých 18 mesiacov za jeden poplatok. Môžete si vypracovať neobmedzené množstvo dátových auditov a kedykoľvek pripraviť aktuálnu analýzu bezpečnostných rizík.

Ľahké splnenie povinností GDPR

Ľahké splnenie povinností GDPR

Najlacnejšie komplexné riešenie na trhu

Najlacnejšie komplexné riešenie na trhu

Aktuálne postupy, smernice a dokumenty

Aktuálne postupy, smernice a dokumenty

Pre podnikateľov a malé firmy

Pre podnikateľov a malé firmy

Profesionálne podklady pre úrad ÚOOÚ

Profesionálne podklady pre úrad ÚOOÚ

Praktické rady a odporúčania

Praktické rady a odporúčania

Ľahké splnenie povinností GDPR

Ľahké splnenie povinností GDPR

Najlacnejšie komplexné riešenie na trhu

Najlacnejšie komplexné riešenie na trhu

Aktuálne postupy, smernice a dokumenty

Aktuálne postupy, smernice a dokumenty

Pre podnikateľov a malé firmy

Pre podnikateľov a malé firmy

Profesionálne podklady pre úrad ÚOOÚ

Profesionálne podklady pre úrad ÚOOÚ

Praktické rady a odporúčania

Praktické rady a odporúčania

Nemusíte...

absolvovať žiadne drahé školenia a kurzy o GDPR. Ani sami nemusíte študovať nové nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov. Objednajte si našu interaktívnu aplikáciu a sami si vytvoríte profesionálne mapovanie dát a analýzu rizík. 

Splňte nariadenie GDPR jednoducho krok za krokom.

Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) od 25.5.2018 vyžaduje, aby ste pri svojom podnikaní zaobchádzali s osobnými údajmi svojich klientov, zákazníkov a zamestnancov presne podľa nariadenia GPDR. Všetko môžete splniť veľmi jednoducho.
Pripravte si s nami Dátové mapovanie a Analýzu rizík a dajte nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov a zamestnancov Vašu prácu do súladu s GDPR.
O rozsahu, spôsobe a mieste spracovania osobných údajov musíte mať vždy prehľad.

O nás

Skupina počítačových firiem, freelancerov a programátorov pripravila v spolupráci s elitnými právnickými kanceláriami aplikáciu GDPR automat podľa najnovších poznatkov, postojov a nariadení v problematike ochrany osobných dát Európskej únie. GDPR problematika sa úzko týka všetkých tvorcov automatu a preto máte istotu, že automat bude priebežne doplňovaný o najnovšie poznatky, postupy a judikáty, ktoré sa budú týkať GDPR problematiky.

Vzory dokumentů dle GDPR

Vzory dokumentov podľa GDPR

Pripravíme Vám najdôležitejšie dokumenty, ktoré budete predkladať Úradu pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Analýza rizík, GAP analýza.

Pohodlné vedení evidence

Pohodlné vedenie evidencie

Vďaka svojmu online účtu na 18. mesiacov budete mať vždy aktuálnu verziu a prehľad o všetkých aktualizáciách. Pokiaľ zmeníte spôsob spracovania dát, alebo rozšírite svoje podnikanie, dátové mapovanie môžete priebežne jednoducho dopĺňať.

Kurzy a školení

Kurzy a školenia

Interaktívna aplikácia Vás prevedie dátovým mapovaním krok za krokom. V aplikácii dostanete praktické rady a zrozumiteľne Vám odporučíme vylepšenia bez nutnosti absolvovania kurzu a školenia o GDPR.

Dostatečné a dlouhodobé řešení

Dostatočné a dlhodobé riešenia

S aplikáciou GDPR automat jednoducho získate šikovný nástroj pre zavedenie a splnenie európskeho nariadenia pre ochranu osobných údajov.

Čo získate?

 • platný kód do automatu na 18 mesiacov
 • GAP analýzu
 • analýzu rizik
 • odporučenie na nápravu rizikových stavov podľa GDPR
 • Mapovanie datasetov
 • Vzor: Záznam o spracovaní osobných údajov
 • Vzor: Pravidlá pri nakladaní s osobnými údajmi - smernice
 • Vzor: Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Vzor: Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa udelený zákonným zástupcom
 • Vzor: Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • Vzor: Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov dieťaťa udelený zákonným zástupcom
 • Vzor: Zmluva so spracovateľmi
 • Ďalej získate:
 • interaktívne grafy a štatistiky
 • návod k praktickým krokom na splnenie nariadení GDPR
 • ušetrenie Vášho času a peňazí
 • správnu a poctivú ochranu dát svojich klientov a spolupracovníkov
 • dobrú prevenciu pred porušením nariadení a prípadnú pokutou

Výhody systému

 • neobmedzené množstvo dátových analýz
 • voľný prístup až 18 mesiacov
 • jednorazový poplatok
 • originálne právne vzory
 • interaktívne aplikácie na mapovanie dát s nápoveďou
 • technická podpora
 • analýza rizík a doporučení na nápravu stavu podľa GDPR
 • bezplatné aktualizácie automatu
 • zdieľanie jednotlivých sekcií a vybraných formulárov s delegovanými osobami (účtovníci, IT servis, personalistka a pod.)
 • možnosť kedykoľvek generovať aktualizovanú mapu dát a analýzu rizík

Poskytujeme najlacnejšie riešenie na trhu

365 € bez DPH

Poslať správu

*Toto pole je vyžadované
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Volajte na bezplatnú linku:

800 787 800

(pondelok - piatok 8:00-16:00)

Video sekce

NASTAVENIE A POUŽÍVANIE

Zobraziť video na YouTube

Sekce SEKCIA PROSTREDIE

Zobraziť video na YouTube

ČINNOSTI A DATASET

Zobraziť video na YouTube

GENEROVANIE DOKUMENTOV

Zobraziť video na YouTube

Nejlevnější komplexní řešení na trhu

Rozcestník

Aktuální postupy, směrnice a dokument

Zariadenie

Pro podnikatele a malé firmy

Činnosti

Profesionální podklady pro úřad ÚOOÚ

Dokumenty

Nejlevnější komplexní řešení na trhu

Rozcestník

Aktuální postupy, směrnice a dokument

zařízení

Pro podnikatele a malé firmy

Úkony

Profesionální podklady pro úřad ÚOOÚ

Dokumenty

Referencie

FAQ

Čo je mapovanie dát?
Mapovanie dát je základná činnosť, ktorú od podnikateľov a firiem vyžaduje nariadenie Európskej únie od roku 2018 pod skratkou GDPR. Mapovanie dát a dodržiavanie nariadení GDPR vyžaduje Európska únia i od subjektov mimo Európskej únie, pokiaľ tieto subjekty spolupracujú s firmami z EÚ alebo pracujú s osobnými údajmi ich občanov.
Musím mať urobenú dátovú analýzu - mapovanie dát?
Pokiaľ podnikáte a zároveň spracovávate osobné dáta svojich zákazníkov alebo zamestnancov, máte podľa GDPR povinnosť urobiť mapovanie týchto dát podľa činností, ktoré vykonávate. O tomto mapovaní je potrebné pripraviť zrozumiteľný protokol, ktorý Vám pomôže zosúladiť Vaše podnikanie podľa GDPR, a prípadne potvrdí správnosť Vášho prístupu k osobným údajom vo Vašom podnikaní a pri činnostiach, ktoré vykonávate.
Čo sú osobné dáta?
Osobné dáta sa delia na 4 základné kategórie. Základné osobné dáta, zvláštne osobné dáta, genetické osobné dáta, biometrické osobné dáta. Skrátene, kombinácia 2 až 3 dát, z ktorých možno identifikovať konkrétnu osobu, už predstavuje jej osobné údaje. Pri bližšom skúmaní zistíte, že tieto dáta sa vyskytujú vždy pri každej podnikateľskej činnosti.
Čo je GDPR?
GDPR - General Data Protection Regulation - je platné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných dát. Plné znenie tohto nariadenia je možné nájsť na stránkach inštitúcií Európskej únie.
Stačí mi analýza a mapovanie dát?
Nie. Analýza ani mapovanie dát Vám na splnenie nariadení nepostačuje. Je však dôležitá preto, aby ste svoju činnosť prispôsobili nariadeniam GDPR. Riešením nie je len mať vypracovanú analýzu rizík a urobené mapovanie dát. Nanajvýš dôležitá je práve implementácia, teda zosúladiť svoje činnosti podľa nariadení EU.
Dokedy bude platiť GDPR?
Nariadenie je koncipované pre digitálnu spoločnosť 21. storočia. S postupom digitalizácie ľudskej spoločnosti je ochrana osobných dát s postupom času viac a viac dôležitá. Súčasné znenie nariadenia bude iste upravované a doplňované, najmä o platné súdne judikáty.
Načo je vôbec dobré GDPR?
S touto otázkou sa na nás obraciate pomerne často. Nariadenie o ochrane osobných dát je svojou nekompromisnosťou prospešné práve na ochranu Vás samotných. Svoje osobné, biometrické a genetické údaje vo svete zanechávate i Vy a to temer pri všetkých činnostiach. Sú monitorované Vaše platby v obchodoch, ste nahrávaní na kamery, ste odpočúvaní z rôznych zariadení a stopovaní na internete. Najmä v záujme efektívneho marketingu sú tieto dáta o Vás často zdieľané a odovzdávané tretím a štvrtým stranám, ktoré ich následne vedia zobchodovať a manipulovať Vás efektívnymi spôsobmi a v správnom čase. Nariadenie GDPR Vám v praxi umožňuje kontrolovať nakladanie s týmito dátami a zakazovať obchodovanie alebo zhromažďovanie týchto dát a to pri akomkoľvek podnikateľovi alebo firme. V digitálnom veku, do ktorého naša spoločnosť vstupuje je to esenciálne právo každej osoby a vďaka GDPR je lepšie vymožiteľné, než v minulosti.