O vysokých pokutách sa v súvislosti s GDPR hovorí viac než o čomkoľvek inom. GDPR, t.j. európske nariadenie o ochrane osobných údajov, začne platiť koncom mája 2018, firmy a podnikatelia si ho spájajú mimo iné práve s možnými sankciami, ktoré sa môžu pohybovať v miliónových čiastkach. Existuje pritom jedna skupina subjektov, ktoré sa možno podobne vysokým čiastkam vyhnú – verejné subjekty. O problematike píše server EurActiv.cz.

Ako pre tento server uvádza odborníčka na problematiku GDPR Eva Škorničková, práve v prípade subjektov, ako sú obce, úrady alebo neziskové organizácie, si o výške sankcií môžu rozhodnúť samé členské štáty. Aké pokuty týmto typom subjektov budú pri porušení pravidiel stanovených nariadením GDPR hroziť, by českí zákonodarcovia mali stanoviť prijatím tzv. adaptačného zákona. V súvislosti s tým prišla KDU-ČSL s návrhom, aby sa pokuty stanovené nariadením na obce, úrady alebo neziskové organizácie vôbec nevzťahovali. To by im v oblasti ochrany osobných údajov dalo oproti bežným súkromným subjektom celkom odlišnú pozíciu.

Okolnosti viac menej pre úspech návrhu ľudovcov nehovorí. Proti ich nápadu sa vyslovil ako Úrad na ochranu osobných údajov, tak Ministerstvo vnútra, podľa ktorého by kompletné zrušenie sankcií pre verejné inštitúcie viedlo k zhoršeniu úrovne ochrany osobných údajov v ČR. S ich stanoviskami sa zhodne i citovaná expertka Škorničková, ktorá sa ochrane osobných údajov venuje mimo iné i v rámci pracovnej skupiny Úradu vlády. Podľa nej by zrušenie pokút dokonca nebolo v súlade s princípmi GDPR – ako upozorňuje, podobnú iniciatívu už z týchto dôvodov v Írsku zmietol tamojší úrad na ochranu osobných údajov.

I keď nakoniec pokuty pre verejné inštitúcie nebudú zrušené, niektorým z nich sa aspoň znížia. Ako totiž informuje EurActiv.cz, má Ministerstvo vnútra v pláne stanoviť nižšie sankcie najmä pre menšie obce a ich organizácie – podľa predstáv ministerstva by ich porušenie nariadenia malo stáť maximálne 15 000,- Kč. Ostatné verejné subjekty takmer s výnimkami pravdepodobne počítať nemôžu.