Dopadnú náklady spojené s nariadením GDPR najviac na tých najmenších? To je otázka, ktorú si kladie článok Českolipského denníka – a v tomto kontexte sa zaoberá najmä tými najmenšími obcami. Denník sa bol na dopady nariadenia, ktoré nadobudne v účinnosť na konci mája 2018, spýtať práve v jednej z takýchto malých obcí – v Bezděze. Malebná obec pod rovnomenným hradom má len pár stoviek obyvateľov a rozpočet vo veľkosti 6 miliónov. Pritom na ňu koncom mája dopadnú rovnaké povinnosti ako na oveľa väčšie mestá: mimo iné povinnosť ustanoviť poverenca pre ochranu osobných dát alebo povinnosť viesť rozšírené záznamy o činnostiach spracovania.

Starosta Bezdězu Jaroslav Cinkl sa bojí najmä toho, ako sa tieto povinnosti premietnu v nákladoch obce. Prvá lastovička už prišla v podobe približne 100 000,- Kč na počiatočnú certifikáciu. Obec ale naviac bude musieť vynakladať pravidelné výdaje na zmieneného poverenca, pretože touto úlohou nemôže poveriť zamestnanca úradu. Ako Cinkl podotýka, z GDPR sa tým stal veľký biznis. „Každý deň mi prídu tak dve ponuky,“ cituje ho denník, a uzatvára Cinklovym konštatovaním, že GDPR sa pre malé obce oproti veľkým mestám stáva neférovou záťažou.