Patríte medzi tých, ktorých sa od mája 2018 dotkne nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov, známe pod skratkou GDPR? Pokiaľ áno, možno o tom doposiaľ ani netušíte. Média sa zameriavajú predovšetkým na veľké alebo výrazne ohrozené skupiny, ako sú živnostníci, veľké firmy alebo orgány štátnej správy a verejné subjekty, ale veľa ďalších zostáva opomenutá. Na jednu z takýchto skupín, totiž na bytové družstvá a združenie vlastníkov jednotiek, sa sústreďuje server Aktuálne.cz.

Nové pravidlá, ktoré majú zlepšiť ochranu osobných údajov, sa logicky týkajú predovšetkým tých, kto dáta ostatných subjektov zhromažďujú – a k nim ZVJ alebo bytové družstvá patria. Rozšírené povinnosti, s ktorými GDPR prichádza, spočívajú predovšetkým v mnohom starostlivejším zabezpečením zhromažďovaných dát, a práve na tejto oblasti budú ZVJ musieť zapracovať. Ak na to? Server Aktuálne.cz odporúča využitie zabezpečených serverov – na trhu už nakoniec existuje veľa webových služieb, ktoré väčšinu práce urobia za Vás a ktoré neponúkajú len zabezpečenie, ale i intuitívne užívateľské rozhranie.

Rovnako ako iným typom subjektov, i ZVJ a bytovým družstvám pridáva nové nariadenie veľa práce. Užívatelia, o ktorý sú dáta zbierané, budú mať odteraz rad nových práv – od práva na opravu nepresných údajov až po právo na kompletné odstránenie údajov. Združenie vlastníkov jednotiek a bytových družstiev sa ale jedno z nich (na rozdiel od iných subjektov) príliš nedotýka. Zatiaľ čo väčšina podnikateľov totiž bude podľa serveru Aktuálne.sk potrebovať nový typ súhlasu sa spracovaním osobných údajov a nebude tak môcť využívať starú databázu získanú na základe predchádzajúceho súhlasu, ZVJ a družstvám sa táto komplikácia vyhne – povinnosť vytvárať zoznamy s osobnými údajmi im totiž ukladá zákon.